Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Trang chủ > Trung tâm thông tin > Tin tức 
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảng Hàng hóa Hàng không SCSC trao tặng máy thở ECMO cho Bệnh viện Thống Nhất
Thông Báo V/v Qui định đối tượng ra vào nhà ga hàng hóa SCSC
Cấp , đổi thẻ KSAN SCSC năm 2022-2023
       Tin tức    -Thông Báo V/v Qui định đối tượng ra vào nhà ga hàng hóa SCSC16/10/2021
-Thông Báo v/v Thực hiện thủ tục giao nhận hàng tại nhà ga hàng hóa SCSC (từ ngày 01/09/2021)27/08/2021
-Thông báo nghỉ lễ Quốc Khánh 2/927/08/2021
-Thông Báo v/v Đăng ký sử dụng gửi E-DO của quý khách hàng Đại Lý cho SCSC20/08/2021
-Thông Báo v/v Cung cấp dịch vụ thay mặt Khách hàng, Đại lý nhận hàng xuất khẩu theo MAWB20/08/2021
-Triển khai thực hiện dịch vụ đăng ký trực tuyến cho việc tiếp nhận hàng hoá xuất khẩu và kiểm soát xe giao hàng vào/ra nhà ga SCSC19/08/2021
-Đăng ký thủ tục nhận hàng qua thư điện tử (email) cho Quý Khách Hàng11/08/2021
-SCSC Thông Báo Thực hiện dịch vụ đăng ký trực tuyến cho Hàng hóa Xuất khẩu tại nhà ga SCSC từ ngày 09/08/202104/08/2021
-SCSC THÔNG BÁO TRIỂN KHAI DỊCH VỤ ĐĂNG KÝ XUẤT VCT HÀNG XUẤT KHẨU ONLINE28/07/2021
-Triển khai gởi thông báo hàng hóa nhập tự động qua thư điện tử (email) từ 01/08/202127/07/2021
Prev
[1]
2
3
4
5
6
7
8
Next