Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Phòng ban
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Cảng Hàng hóa Hàng không SCSC trao tặng máy thở ECMO cho Bệnh viện Thống Nhất
Thông Báo V/v Qui định đối tượng ra vào nhà ga hàng hóa SCSC
Cấp , đổi thẻ KSAN SCSC năm 2022-2023
       Phòng ban   

Địa chỉ văn phòng và nhà ga:
30 Phan Thúc Duyện – Phường 04 – Quận Tân Bình TP. Hồ Chí Minh – Việt Nam  
Điện thoại: (84-28) 3997 6930
Fax: (84-28) 3997 6840
Email: operation@scsc.vn 

Số Tài khoản: 59302249 - Ngân hàng Thương Mại CP. Á Châu (ACB) – Sở Giao dịch
Mã số Thuế: 0305654014

Phòng ban/ Họ Tên

Chức vụ

Điện thoại

Email

Ban Tổng Giám Đốc

Ông Nguyễn Quốc Khánh

Tổng giám đốc

(84) 903 92 3663

khanhnq@scsc.vn

Ông Nguyễn Thái Sơn 

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Giám đốc Khai thác

(84) 909 93 3500

sonnt@scsc.vn

Ông Tô Hiến Phượng 

Phó Tổng Giám Đốc kiêm Trưởng phòng Kỹ thuật

(84) 903 80 5252

phuongth@scsc.vn

Phòng Khai thác

Ông Mai Hữu Duy Thức

Trưởng phòng

(84) 903 90 3557

thucmhd@scsc.vn

Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm

Phó phòng

(84) 903 83 4246

khiemntk@scsc.vn

Phòng Tiếp vận

Ông Huỳnh Hữu Hiền

Phó phòng

(84) 909 13 5315

hienhh@scsc.vn

Phòng An ninh An toàn

Ông Trần Linh Phong

Trưởng phòng

(84) 903 71 6282

phongtl@scsc.vn

Ông Huỳnh Quang Vinh

Đội trưởng An ninh

(84) 933 61 1388

vinhhq@scsc.vn

Phòng Đào tạo và Quy Chuẩn

Ông Nhiêu Triều Nam

Trưởng phòng

(84) 903 99 2203

namnt@scsc.vn

Ông Nguyễn Trung Kiên

Phó phòng

(84) 906 61 8567

kiennt@scsc.vn

Phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng

Ông Lê Quang Thanh

Phó phòng

(84) 908 33 6955

thanhlq@scsc.vn

Phòng Hành chính quản trị

Ông Phạm Quang Hải

Trưởng phòng

(84) 913 92 3136

haipq@scsc.vn

Bà Nguyễn Huỳnh Quyên

Phó phòng (Phụ trách Hành chính - QLTN)

(84) 948 13 1212

quyennh@scsc.vn

Bà Trần Thị Thúy Quỳnh

Phó phòng (Phụ trách Nhân sự)

(84) 982 26 0573

quynhttt@scsc.vn

Bộ Phận Quản Lý Tòa Nhà

 

(84) 906 32 7488

quanlytoanha@scsc.vn 

Phòng Tài Chính - Kế Toán

Bà Ngô Thị Anh Thư

Phó phòng 

(84) 908 32 3129

thunta@scsc.vn

Phòng Quản Lý Thiết Bị

Ông Nguyễn Hoành Hải

Trưởng phòng 

(84) 919 22 1188

hainh@scsc.vn

Phòng  Kỹ thuật

Ông Nguyễn Duy Châu

Phó phòng 

(84) 903 86 4625

chaund@scsc.vn

Phòng Công nghệ thông tin

Ông Dương Duy Minh

Phó phòng 

(84) 938 91 8940

minhdd@scsc.vn

 
Phòng ban/Họ tên Chức vụ Điện thoại Email
    Ban Giám Đốc
Ông Nguyễn Quốc Khánh Tổng giám đốc (84) 903 92 3663 khanhnq@scsc.vn
Ông Nguyễn Thái Sơn
Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng khai thác (84) 909 93 3500 sonnt@scsc.vn
Ông Tô Hiến Phượng
Phó tổng giám đốc kiêm trưởng phòng kỹ thuật (84) 903 80 5252 phuongth@scsc.vn
Ông Lê Xuân Lộc Kế toán trưởng (84) 903 83 5689 loclx@scsc.vn
Phòng Khai thác
Ông Trần Triệu Quang Trưởng phòng (84) 903 00 0015 quangtt@scsc.vn
Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm Phó phòng (84) 903 83 4246 khiemntk@scsc.vn
Ông Mai Hữu Duy Thức Phó phòng (84) 903 90 3557 thucmhd@scsc.vn
Phòng Tiếp vận
Ông Huỳnh Hữu Hiền Phó phòng (84) 909 13 5315 hienhh@scsc.vn
Phòng An ninh an toàn
Ông Trần Linh Phong Trưởng phòng (84) 903 71 6282 phongtl@scsc.vn
Ông Huỳnh Quang Vinh Đội trưởng An ninh (84) 933 61 1388 vinhhq@scsc.vn
Phòng Đào tạo và Quy chuẩn
Ông Nhiêu Triều Nam Trưởng phòng (84) 903 99 2203 namnt@scsc.vn
Ông Nguyễn Trung Kiên Phó phòng (84) 169 69 02558 kiennt@scsc.vn
Phòng Kinh doanh và Dịch vụ khách hàng
Ông Lê Quang Thanh Trưởng phòng Kinh doanh (84) 908 33 6955 thanhlq@scsc.vn
Phòng Tổng hợp
Ông Phạm Quang Hải Trưởng phòng (84) 913 92 3136 haipq@scsc.vn
Bà Trần Thị Thúy Quỳnh Phó phòng (phụ trách Nhân sự) (84) 982 26 0573 quynhttt@scsc.vn
Bà Nguyễn Huỳnh Quyên Phó phòng (phụ trách Hành chính) (84) 948 13 12 12 quyennh@scsc.vn
Mr. Duong Duy Minh Phó phòng (phụ trách CNTT) (84) 938 918 940 minhdd@scsc.vn
Bà Lê Thùy Dung BP Quản lý tòa nhà (84) 166 26 08 088 dunglt1@scsc.vn
    Phòng Kỹ thuật
Ông Nguyễn Duy Châu Phó phòng – Quản lý hệ thống cơ điện (84) 903 86 4625 chaund@scsc.vn
Ông Nguyễn Hoành Hải Trưởng phòng Quản lý thiết bị (84) 919 22 1188 hainh@scsc.vn