Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
       Skip Navigation LinksTrang chủ > Liên hệ > Khai thác
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
Hãng hàng không
Hãng hàng không
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
SCSC Thông báo v/v Triển khai đăng ký nhận hàng trực tuyến (online) cho khách hàng có phương thức thanh toán cuối tháng trên hệ thống e-Cargo SCSC
Thông báo nghỉ lễ Giải phóng miền Nam 30/4 và Quốc tế lao động 01/5
Thông báo lịch nghỉ lễ Giổ Tổ Hùng Vương
       Phòng Khai thác   

Phó Tổng Giám Đốc

Giám Đốc Khai Thác

Ông Nguyễn Thái Sơn
Điện thoại: (84-28) 39487258
Di động: 0909933500
Email: sonnt@scsc.vn; ops@scsc.vn
SITA: SGNSCXH

Trưởng Phòng Khai Thác

Ông Mai Hữu Duy Thức
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7704
Di động: 0903903557
Email: thucmhd@scsc.vn ; ops@scsc.vn

Phó Phòng Khai Thác

Ông Ngô Trịnh Kiến Khiêm
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7702
Di động: 0903834246
Email:khiemntk@scsc.vn;ops@scsc.vn

Thông tin Công ty

Công Ty Cổ Phần Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn (SCSC)
30 Phan Thúc Duyện – Phường 04, Quận Tân Bình, TP.Hồ Chí Minh – Việt Nam
Điện thoại: (84-28) 39976930 (10 số)
Fax: (84-28) 39976840
Email: ops@scsc.vn
Website: www.scsc.vn
SITA: SGNSCXH

FFM hàng nhập và hàng xuất

Vui lòng gửi đến địa chỉ: SGNSCXH or fwb@scsc.vn

FWB và FHL

Vui lòng gửi đến địa chỉ: SGNSCXH orfwb@scsc.vn

Điện FFM/8; FWB/16; FHL/4 phải được gởi vào hệ thống Hải quan (NSW) trước khi chuyến bay đến. Địa chỉ Sita của Hải quan: HANCPXH (SITA) or HANSWXH (ARINC)

Bộ phận hàng xuất - Email: export@scsc.vn - SITA: SGNCEXH

Trưởng Bộ phận hàng xuất

Ông Phạm Ngọc Thiên

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7707

Di động: (84) 909 992 682

Email: thienpn@scsc.vn

Ông Huỳnh Đăng Khoa

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7707

Di động: 0938885575

Email: khoahd@scsc.vn

Tổ Tài liệu hàng xuất

Email: expdoc@scsc.vn

SITA: SGNCEXH

Fax: (84-8) 3948.7249

Bà Nguyễn Thị Làn

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7741/ 7743
Hotline: (84) 987 480 786
Email: lannt@scsc.vn

Tr ương Ngọc Hiếu

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7741/ 7743

MB: (84) 903 738 037

Email: hieutn@scsc.vn

Hotline hàng xuất

- Tổ chất xếp 1: 0906823188
- Tổ chất xếp 2: 0909233700

- Tổ tiếp nhận: 0932036188

- Tổ Đặc Biệt: 0902304188

Bộ phận hàng nhập - Email: import@scsc.vn - SITA: SGNCIXH

Trưởng Bộ phận hàng nhập

Ông Nguy ễn Hữu Hiếu

Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7742 / 7705

Di động : (84) 916 562 222
Email: hieunh@scsc.vn

Ông Đỗ Minh Quảng
Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7737 / 7742
Di động : (84) 977 618 689
Email: quangdm@scsc.vn

- Hotline tổ khai thác hàng nhập: 0932000449

- Hotline tổ phát hàng nhập: 0902547188

Tổ trưởng tổ tài liệu hàng nhập và tổ phục vụ khách hàng (Tracing)

Bà: Khương Thúy Kiều

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7716

Di động: 0902350838

Email: kieukt@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Quản lý tổ Tài Liệu Hàng Nhập

Email: impdoc@scsc.vn

SITA: SGNCIXH

Ông Lê Trung Thành

Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7721 / 7723

Di động : 0919465666

Email: thanhlt@scsc.vn

Bà Văn Thị Nguyên

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7721 / 7723

Di động: 0907144000

Email:nguyenvt@scsc.vn

Quản Lý t ổ Phục Vụ Khách hàng ( Tracing)

Email: tracing@scsc.vn

SITA: SGNFKXH

Fax: (84-28) 39487260

Hotline: (84) 938213188

Bà Đoàn Thanh Minh
Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7724 / 7726
Di động: 0986545044
Email: minhdt@scsc.vn

Tổ trưởng tổ thương vụ

Email: agentcontract@scsc.vn

Tel: (84-8) 3948 7260 ext. 7727

Bà Trần Thu Trang

Điện thoại: (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7727

Di động: 0918695945

Email: trangtt@scsc.vn

Bộ phận Ramp - Email: ramp@scsc.vn - SITA: SGNCRXH

Trưởng Bộ phận Phục Vụ Sân Đỗ (Ramp)

Ông Chu Qu ốc Trung
Điện thoại : (84-28) 39976930 - Số nội bộ: 7739

Di động : (84) 905 766 555
Email: trungcq@scsc.vn

- Hotline Bộ Phận Ramp: 0909733252

- Hotline Xe Ramp 1: 0906320188

- Hotline Xe Ramp 2: 0707019188