Trang chủ
Thông tin công ty
Dịch vụ
Thống kê
Cổ đông
Trung tâm thông tin
Khách hàng
Liên hệ
   
  
Thông tin không vận đơn
Thông tin không vận đơn
Đại lý
Đại lý
Đăng nhập
   
Hãng hàng không
Hãng hàng không
Đăng nhập
   
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Thông báo cấp thẻ Kiểm soát an ninh của Công ty CP Dịch Vụ Hàng Hóa Sài Gòn
SCSC đạt danh hiệu Top 50 công ty niêm yết tốt nhất Việt Nam do Forbes Việt Nam bình chọn
Thông báo nghỉ lễ Quốc khánh 2/9
          -Giấy Ủy Quyền nhận hàng của đại lý - BM/KTHH/0909/01/2012
-Giấy Ủy Quyền nhận hàng dài hạn - BM/KTHH/1009/01/2012
-Giấy Ủy Quyền nhận hàng theo từng lô - BM/KTHH/1109/01/2012